Opinions and Experiences of Social Studies Pre-service Teachers on Web 2.0 Tools

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.13

Keywords:

Web 2.0 tool, Social Studies Pre-service , Teachers , Social studies teaching material , Design lesson in social studies, Teaching, Technology

Abstract

The purpose of this research is to reveal the experiences of social studies pre-service teachers regarding the web 2.0 tools they use as a Material Design lesson in Social Studies Teaching and their opinions based on these experiences. The case study design, one of the qualitative research methods, was used in the research. The study group of the research consists of seven pre-service teachers who are studying in a state university Social Studies Teaching program in the spring semester of the 2021-2022 academic year. The application stages of the research were carried out in 2-hour classes for six weeks within the scope of the Material Design in Social Studies Teaching course. The research data were collected at the end of face-to-face interviews with each pre-service teacher after the implementation phases were completed. The data obtained were analyzed by the content analysis method, and diagrams containing themes, sub-themes, and codes were created and presented with their frequencies. It was determined as a result of the research that the pre-service teachers preferred the applications chosen by them to produce content because of their features such as ease of use, the richness of content, being usable in the classroom, and being interesting. Regarding content creation processes, it was seen that they enjoyed preparing colorful designs, using applications, learning new information, and designing puzzles/games/digital stories. However, it was observed that they had difficulties because there were paid options in the applications, the language of the application was English, it was difficult to understand the use of the application, and not everyone had a computer. Pre-service teachers thought that the use of web 2.0 tools in social studies lessons would have positive effects on teachers, students, and educational environments they suggested that these tools should be used by all teachers, their usage licenses should be purchased by the Ministry of National Education or school administrations, schools and classrooms should be improved in terms of technological facilities and tools, and in-service training should be organized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ada, S., & Sözen, E. (2021). Sosyal bilgiler dersinde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısına etkisi. lnternational Journal of Geography and Geography Education, 44, 161-175. https://doi.org/10.32003/igge.908348

Ajjan, H., & Hartshorne, R. (2008). Investigating faculty decisions to adopt Web 2.0 technologies: Theory and empirical tests. The internet and higher education, 11(2), 71-80. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2008.05.002

Ak, M. M., Erdoğan, M. F., & İlhan, G. O. (2020). Görsel bir öğretim materyali olarak dijital çizgi roman tasarımı: Gezdim, Gördüm, Öğrettim. Journal of History School, 47, 2458-2484. http://dx.doi.org/10.29228/joh.44172

Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: İstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(2), 79-96.

Almalı, H., & Yeşiltaş, E. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde coğrafya konularının web 2.0 teknolojileri kullanılarak öğretiminin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına etkisi. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 64-81.

Altınok, S., Yükseltürk, E., & Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8.

Altunay, F. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitsel sosyal ağ kullanım öz-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu V, 674-681, Bodrum.

Arabacıoğlu, T., & Dursun, F. (2015). Öğretmen adaylarının web pedagojik içerik bilgisi algı düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 197-210.

Aslan Efe H., Hark Söylemez, N., Oral, B., & Efe, R. (2014). Ortaöğretim fen ve matematik alanları öğretmen adaylarının web 2.0 kullanım sıklıkları. Electronic Journal of Education Sciences, 3(5), 31-42.

Avcı, F., & Atik, H. (2020). Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin “Web 2.0 araçları” kavramına yönelik metaforik algıları ve görüşleri. Nitel Sosyal Bilimler, 2(2), 142-165. https://doi.org/10.47105/nsb.800117

Balçın, K., & Çalışkan, H. (2021). Sosyal bilgiler dersinde kullanılan web 2.0 araçlarının ortaokul öğrencilerinin çevresel duyarlılıklarına etkisi. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 3(2), 128-141. https://doi.org/10.47157/jietp.975275

Baltacı Göktalay, S., & Özdilek, Z. (2010). Pre-service teachers’ perceptions about web 2.0 technologies. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4737-4741.

Beaudry, C., McNeil, S., White, C., & Miller, A. (2013). Digitizing History: Integrating Technology and Web 2.0 Tools in Social Studies Classrooms. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 3033-3035. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/primary/p/48558/

Bolatlı, Z., & Korucu, A. T. (2018). Secondary school students' feedback on course processing and collaborative learning with Web 2.0 tools-supported STEM activities. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 456-478. https://doi.org/10.14686/buefad.358488

Bolick, C. M. (2017). The diffusion of technology into the social studies. M. Manfra & C. M. Bolick (Eds.), The wiley handbook of social studies research in (pp.499-517). Wiley-Blackwell.

Bull, G., Hammond, T., & Ferster, B. (2008). Developing web 2.0 tools for support of historical inquiry in socila studies. Computers in the Schools, 25(3-4), 275-287.

Chai, C. S., & Kong, S. C. (2017). Professional learning for 21st century education. Journal of Computers in Education, 4(1), 1-4. https://doi.org/10.1007/s40692-016-0069-y

Conole, G., & Alevizou, P. (2010). A literature review of the use of web 2.0 tools in higher education. A report commissioned by the Higher Education Academy. http://core.ac.uk/download/pdf/5162.pdf

Coutinho, C. P. (2008). Web 2.0 tools in pre-service teacher education programs: An example

from Portugal. D. Remenyi (Ed.). The proceedings of the 7th European conference

on e-learning in (pp. 239-245). UK: Academic Publishing Limited.

Çağıltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., & Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma. IX. Akademik Bilişim Konferansı, 209-216, Kütahya.

Çelik, K., & İlhan, G. O. (2021). Çocuk haklarına yönelik eğitici çizgi roman: ‘’Sadece Biriyim’’. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 262-279.

Çelik, T. (2020). Dijital çağda sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirme: Bir eylem araştırması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38, 211-229. https://doi.org/10.30794/pausbed.541913

Çelik, T., & Tepe, T. (2022). Sanal öğrenme ortamlarında sosyal bilgilerde dijital uygulamalar ile biçimsel değerlendirme tasarımları. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 22-43.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Celepler.

Çoklar, A. N. (2012). Evaluations of students on facebook as an educational environment. Online Submission. 3(2), 42-53.

Dağhan, G., Kibar, P. N., Çetin, N. M., Telli, E., & Akkoyunlu, B. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal medya destekli bilimsel iletişimi kullanmaları üzerine nitel bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 258-274.

Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. XII. Akademik Bilişim Konferansı, 337-342, Muğla.

Drexler, W., Baralt, A., & Dawson, K. (2008). The teach Web 2.0 consortium: A tool to promote educational social networking and Web 2.0 use among educators. Educational Media International, 45(4), 271-283.

Efe, H. A. (2015). The relation between science student teachers' educational use of web 2.0 technologies and their computer selfefficacy. Journal of Baltic Science Education, 14(1), 142-154. https://doi.org/10.33225/jbse/15.14.142

Erden, M. (1998), Öğretmenlik mesleğine giriş. Alkım Publications.

Erdoğan, E. & Şerefli, B. (2021). Sosyal bilgiler öğretiminde teknoloji kullanımı: beş öğretmenin yolculuğu. Journal of Qualitative Research in Education, 27, 232-256. https://doi.org/10.14689/enad.27.11

Eren, E., Avcı, Z. Y., & Kapucu, M. S. (2015). Pre-service teachers' competencies and perceptions of necessity about practical tools for content development. International Journal of Instruction, 8(1), 91-104. https://doi.org/10.12973/iji.2015.817a

Ersoy, A., & Bozkurt, M. (2015). Understanding an elementary school teachers' journey of using technology in the classroom from sand table to ınteractive whiteboard. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 1-20.

Faizi R., Chiheb R. & El Afia A. (2015). Students’ perceptions towards using web 2.0 technologies in education. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 10(6) 32-36 http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v10i6.4858.

Fırat, E. A., & Köksal, M. S. (2017). The relationship between use of Web 2.0 tools by prospective science teachers and their biotechnology literacy. Computers in Human Behavior, 70, 44-50. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.12.067

Gezer, U., & Ersoy, A. (2021). Sosyal bilgiler dersinde mobil uygulamalara dayalı etkinliklerin akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi ve motivasyon üzerine etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(2), 790-825. https://doi.org/10.18039/ajesi.921684

Gillard, C. (2010). Dumb‛ phones, smartlessons. Harvard Education Letter, 26(4). http://www.hepg.org/hel/article/474

Gürsoy, G., & Göksün, D. O. (2019). The experiences of pre-service science teachers in educational content development using web 2.0 tools. Contemporary Educational Technology, 10 (4), 338-357. https://doi.org/10.30935/cet.634168

Gülbahar, Y., & Güven, I. (2008). A survey on ICT usage and the perceptions of social studies teachers in Turkey. Journal of Educational Technology & Society, 11(3), 37-51.

Güçlü, İ. (2019). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri teknik, yaklaşım, uygulama. Nobel.

Güleli, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim materyallerini kullanımına ilişkin tutumları (Çanakkale ili örneği). (Unpublished master's thesis), Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Heafner, T. (2004). Using Technology to Motivate Students to Learn Social Studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(1), 42-53.

Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2013). Use of web 2.0 technologies in K-12 and higher education: The search for evidence-based practice. Educational Research Review, 9, 47-64.

Holcomb, L. B, & Beal, C. M. (2010). Capitalizing on Web 2.0 in the social studies context. TechTrends, 54(4), 28-33.

Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 603-634.

Huang, Y. M., Jeng, Y. L., & Huang, T. C. (2009). An educational mobile blogging system for supporting collaborative learning. Educational Technology and Society, 12(2), 163–175.

Jena, A. K., Bhattacharjee, S., Gupta, S., Das, J., & Debnath, R. (2018). Exploring the effects of web 2.0 technology on ındividual and collaborative learning performance in relation to self-regulation of learners. i-Manager's Journal on School Educational Technology, 13(4), 20.

İneç, Z. F. (2017). Sosyal bilgiler dersinde geo-medya destekli otantik öğrenme ortamının öğrenmeye etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Erzincan Üniversitesi, Erzincan.

İzgi Onbaşılı, Ü. (2020). The effects of science teaching practice supported with Web 2.0 tools

on prospective elementary school teachers' self-efficacy beliefs. International Journal

of Progressive Education, 16(2), 91-110. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.241.7

Jonassen, D. H., & Reeves, T. C. (1996). Learning with technology: Using computers as cognitive tools. Handbook of research for educational communications and technology (pp. 693-719). Macmillan.

Karaman, S., Yıldırım, S., & Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, 35-40. Ankara.

Kavak, O., & İlhan, G. O. (2021). Sosyal bilgiler dersi etkin vatandaşlık öğrenme alanına yönelik dijital çizgi roman tasarımı: “Minik Vatandaşlar”. Öğretmen Eğitiminde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, 2(3), 243-265. https://doi.org/10.29329/jirte.2021.408.5

Kaya, M. T., & Yazıcı, H. (2019). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim yeterliklerine ilişkin görüşleri. ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 105-136.

Keskin, A., & İlhan, G. O. (2021). Değerler eğitimine yönelik dijital çizgi roman tasarımı: “Gizemli Labirent”. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 250-264. https://doi.org/10.53048/johass.923826

Kırımlı, H. & Demirezen, S. (2022). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin web 2.0 teknolojilerine yönelik görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 527-558. https://doi.org/10.21764/maeuefd.1024814

Kıyıcı, F. B. (2010). The definitions and preferences of science teacher candidates concerning Web 2.0 tools: a phenomenological research study. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 185-195.

Korucu, A. T. & Çakır, H. (2014). Bilgisayar öğretmeni adaylarının dinamik web teknolojilerine yönelik görüşleri. XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin.

Korucu, A. T., & Karalar, H. (2017). Sınıf eğitimi öğretim elemanlarının web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 456-474. https://doi.org/10.24315/trkefd.304255

Korucu, A. T., & Sezer, C. (2016). WEB 2.0 teknolojilerini kullanma sıklığının ders başarısı üzerindeki etkisine yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 379-394.

Korucu, A. T., & Yücel, A. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dinamik Web teknolojilerini eğitimde kullanmalarına yönelik görüşleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(2), 126-152.

Lawless, K. A., & Pellegrino, J. W. (2007). Professional development in integrating technology into teaching and learning: knowns, unknowns, and ways to pursue better questions and answers. Review of Educational Research, 77(4), 575-614.

Liu, S. H. (2013). Teacher professional development for technology integration in a primary school learning community. Technology, Pedagogy and Education, 22(1), 37–54.

Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: Etkileşimli bir yaklaşım. M. Çevikbaş (Ed.). Nobel.

McLoughlin, C., & Lee, M. J. (2007). Social software and participatory learning: pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In ICT: Providing choices for learners and learning. Proceedings as cilite Singapore, 664-675.

Means, B. (1994). Using Technology to Advance Educational Goals. In B. Means (Ed.), Technology and Education Reform: The Reality Behind the Promise (1-22). Jossey-Bass.

Mete, F., & Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe eğitiminde motivasyona etkisi: Kahoot örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047. https://doi.org/10.16916/aded.616756

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage.

Nelson, M. J., & Hawk, N. A. (2020). The impact of field experiences on prospective preservice teachers’ technology integration beliefs and intentions. Teaching and Teacher Education, 89, 1-12.

Newton, L., & Rogers, L. (2003). Thinking frameworks for planning ICT in science lessons. School Science Review. 84(309), 113-119.

Norton, P., & Hathaway, D. (2008). On its way to K–12 classrooms, Web 2.0 goes to graduate school. Computers in the Schools, 25(3-4), 163-180.

O’Connor-Petruso, S.A. (2010). Embedding asynchronous and synchronous technologies & sourceware into curricula. In S. A. O’Connor-Petruso & F. Girelli-Carasi (Eds.), Globalization: Technology, literacy & curricula (pp. 13-33). Pearson Custom.

Orhan Göksün, D., & Aşkım Kurt, A. (2018). Öğretim teknolojilerinin temelleri. A. A. Kurt, (Ed.), 21. yüzyıl öğrenci ve öğretmen becerileri in (pp.95-114). Nobel.

Öksüz, C., Ak, Ş., & Uça, S. (2009). İlköğretim Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran 2009, 1,(1), 270-287.

Önal, N. (2018). Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş Eğitimde Teknoloji Uygulamaları, Ankara: Pegem Akademi.

Özer, Ü., & Albayrak Özer, E. (2017). Sosyal bilgiler ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının eğitimde web 2.0 kullanımına yönelik görüşleri. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 106-118, Ankara.

Pala, F. (2021). Sosyal bilgiler dersi tarihe yolculuk ünitesi bağlamında dijital hikâye kullanımının öğrenci akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 43-58.

Palaigeorgiou, G. & Grammatikopoulou, A. (2016). Benefits, barriers and prerequisites for Web 2.0 learning activities in the classroom: The view of Greek pioneer teachers. Education, 13(1), 2-18. https://doi.org/10.1108/ITSE-09-2015-0028

Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün ve S.B. Demir (Ed.), Pegem.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Pritchett, C. G., Pritchett, C. C., & Wohleb, E. C. (2013). Usage, barriers, and training of Web

0 technology applications. SRATE Journal, 22(2), 29-38.

Sadaf, A., Newby, T. J. & Ertmer, P. A. (2016). An investigation of the factors that influence

preservice teachers’ intentions and integration of Web 2.0 tools. Educational

Technology Research and Development, 64(1), 37-64.

Saygıner, Ş. (2016). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeyleri ile teknolojiye yönelik algıları arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 298-312.

Seyhan, A., & Küçük, S. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenleri ve öğretmen adaylarının eğitsel artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirme deneyimleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(1), 56-63.

Shin, S., Brush, T. A., & Saye, J. W. (2019). Using technology-enhanced cases in teacher education: An exploratory study in a social studies methods course. Teaching and Teacher Education, 78, 151-164.

Simpson, A. (2010). Integrating technology with literacy: Using teacher-guided collaborative online learning to encourage critical thinking. ALT-J: Research in Learning Technology,18(2), 119-131.

Sivin-Kachala, J. & Bialo, E. (2000). Research report on the effectiveness of technology in schools. Washington, DC: Software and Information Industry Association.

Spiezia, V. (2010). Does computer use increase educational achievements? Student-level evidence from PISA. OECD Journal: Economic Studies, 127-148.

Şad, S. N. & Nalçacı, Ö. İ. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanmaya İlişkin Yeterlilik Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 177-197.

Taşdemir, F. S. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde sosyal medyayı kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi/Social studies teachers' levels of using social media in teaching and learning processes in terms of various variables. (Publication No. 147645) 667958 (Master's thesis, Bursa Uludağ University, Council of Higher Education Thesis Center, Turkey.

Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi özgüvenlerine web 2.0 araçlarının etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659.

Tavares, N. J., Chu, D., Ho, S. Y., Chow, K., Siu, F. L. C., & Wong, M. (2012). Developing upper primary students' 21st century skills: Inquiry learning through collaborative teaching and Web 2.0 technology. Hong Kong: Centre for Information Technology in Education, Faculty of Education, The University of Hong Kong.

Tepe, T., & Çelik, Ç. (2021). Farklı web 2.0 araçları kullanımının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık ve BİT kullanım yeterlilikleri üzerine etkisi. 4. Uluslararası Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 215-223, Gaziantep.

Timur, S., Timur, B., Arcagök, S., & Öztürk, G. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin web 2.0 araçlarına yönelik görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 63-108. https://doi.org/10.29299/kefad.2020.21.01.003

Torrez, C. A. (2010). “Because I was curious”: Oral histories and web 2.0 in elementary social studies methods. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 6(2), 146-156.

Tünkler, V. (2021). Sosyal bilgilerde kavram öğretiminde web 2.0 araçları: öğretmen adaylarının görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 234-260. https://doi.org/10.9779/pauefd.795619

Ünal, E. & Uzun, A. M. (2019). Using web 2.0 technologies to support teacher candidates’

content development skills. Cypriot Journal of Educational Science. 14(4), 694-705. https://doi.org/10.18844/cjes.v11i4.3737

Vannatta, R. A., & Nancy, F. (2004). Teacher dispositions as predictors of classroom technology use. Journal of Research on Technology in Education, 36(3), 253-271.

Yaylak, E., & İnan, S. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitimde sosyal medyayı kullanma düzeyleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(2), 62-87.

Yazıcı, S., Ocak, İ., & Bozkurt, M. (2021). Web 2.0 araçları ile ilgili eğitim çalışmalarının incelenmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(2), 474-487. https://doi.org/10.51725/etad.1009299

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.

Additional Files

Published

2023-04-22

How to Cite

Utkugün, C. (2023). Opinions and Experiences of Social Studies Pre-service Teachers on Web 2.0 Tools. Psycho-Educational Research Reviews, 12(1), 196–216. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.13