A Qualitative Study on Identifying Problems in North Cyprus Education System

Authors

Keywords:

Education System, Educational Problems, Student, Teacher, Administrators

Abstract

The purpose of this study is to determine the problems experienced in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) education system, to evaluate them in the context of the opinions of the stakeholders (teachers, principals, assistant principals), and to determine the causes and possible solutions to these problems. Qualitative Research Method was utilized in this study. Maximum variation sampling method was used to determine the participants. The study group consisted of 37 people (20 teachers, 5 principals and 12 principal assistants) working in secondary schools located in Nicosia, TRNC. Semi-structured interview schedules were used as data collection tools. The findings revealed student-based, education-based and teacher-based problems in the TRNC education system. Regarding the student-based problems the participants stated that foreign students, whose number has increased in recent years, do not speak Turkish; also, the classes are crowded. For the education and teaching-related problems, teachers stated that they did not have enough time to cover the curriculum and there were insufficient examples in the textbooks. Regarding the teacher-based problems, the lack of in-service training, the insufficient number of counsellors and special education teachers were stated. Participants emphasized the importance of planning, organizing, ordering and supervision so that problems would not arise. The purpose of this study is to determine the problems experienced in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) education system, to evaluate them in the context of the opinions of the stakeholders (teachers, principals, assistant principals), and to determine the causes and possible solutions to these problems. Qualitative Research Method was utilized in this study. Maximum variation sampling method was used to determine the participants. The study group consisted of 37 people (20 teachers, 5 principals and 12 principal assistants) working in secondary schools located in Nicosia, TRNC. Semi-structured interview schedules were used as data collection tools. The findings revealed student-based, education-based and teacher-based problems in the TRNC education system. Regarding the student-based problems, the participants stated that foreign students, whose number has increased in recent years, do not speak Turkish; also, the classes are crowded. For the education and teaching-related problems, teachers stated that they did not have enough time to cover the curriculum and there were insufficient examples in the textbooks. Regarding the teacher-based problems, the lack of in-service training, the insufficient number of counsellors and special education teachers were stated. Participants emphasized the importance of planning, organizing, ordering and supervision so that problems would not arise.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Gaye Türker

Atleks Sanverler Secondary School,
Nicosia
Cyprus
E-mail:gturker.turker@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6799-2193

Fatoş Silman

Full Professor
Cyprus International University,
Nicosia
Cyprus
E-mail: silman@ciu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0815-5632

References

Alibaba Erden, Hale. A proposed national framework for professional teaching standards in North Cyprus [Kuzey Kıbrıs öğretmenlik meslek standartlarına ilişkin ulusal çerçeve önerisi] (Unpublished doctoral dissertation) 2014.

Alibaba Erden, Hale & Bekir Ozer. Identifying Professional Teaching Standards Using Rasch Model Analysis: The Case of Northern Cyprus. Eurasian Journal of Educational Research, 53(2013):175-196.

Avon, Laudan & Pamela Loprest. Disability and the education system. Future of Children, 22(1) (2012): 97–122. https://doi.org/10.1353/foc.2012.0007

Chand, Deep and Karre, Sailu. Equal Opportunity in Education: A perspective from below, 11(3), 1-7,

Desjardins, Richard. Education and Social Transormation. European Journal of Education, 50(3):239-244, 2015.

Erden, Hale. Qualification Journey in Teacher Training: Case in Northern Cyprus. Eurasian Journal of Educational Research, 65(2016): 91-110.

Erden, Hale & Ali Erden. Current Problems in Turkish Republic of Northern Cyprus Education. Sakarya

University Journal of Education Original Research, (2019). Doi: 10.19126/suje.516474

Günsel, İrfan Suat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Okul Öncesi Eğitimde Çağdaş Yapılanma Yöntemleri. Doktora Tezi, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa 1994.

Karahanoğlu, Selen. KKTC Eğitim Sistemindeki Güncel Sorunların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Tezsiz Bitirme Projesi YDÜ 2015.

Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage 1994. Nurettin, Fidan and Münire Erden. Eğitime Giriş, Ankara,

Alkım Yayınevi (1996), s. 13-14. Onur, Bekir.“Türk Eğitim Sisteminin Özellikleri. Göç ve Kültür Dönüşümünün Psikolojisi ve Patolojisi" Kongresi' sunulan bildiri.16-24 April 1994.

Önder, Namık Kemal. Öğretimde Program İlke ve Yöntemler, 4. Basım, s.20, İstanbul.1992.

TEPAV, KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal ve Fonksiyonel Analizi. https://www. tepav.org. Bir Araştırma Tekniği: Görüşme 2012

Tezcan, Mahmut. Eğitim Sosyolojisi, Zirve Ofset, 8 Baskı Ankara 1992.

Thangeda, Arundhathi, Baratiseng, Bakisanani, & Mompati, Thatoyamodimo. Education for Sustainability: Quality Education Is A Necessity in Modern Day. How Far do the Educational Institutions Facilitate Quality Education? Journal of Education and Practice, 7(2), 9-17, 2016.

Türker, Gaye and Fatoş Silman. KKTC Eğitim Sisteminde Yaşanan Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri: Nitel Bir Çalışma. IBAD Bilimsel Araştırmalar Kongresi sunulan bildiri, E-Konferans, İstanbul Eylül 2020.

Yaratan, Hüseyin & Leman Kasapoğlu. Eighth Grade Students’ Attitude, Anxiety, and Achievement 2012.

Yıldırım, Ali & Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, 2005. Yüksel, Öznur. İşgören Verimliliği ve Tatmini Açısından Personel Organizasyonu, Ankara, 1990.

Additional Files

Published

2020-12-01

How to Cite

Türker, G., & Silman, F. (2020). A Qualitative Study on Identifying Problems in North Cyprus Education System. Psycho-Educational Research Reviews, 9(3), 7–16. Retrieved from https://perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/101