Investigation of the Relationship between 5th Grade Students’ Self-Efficacy and Academic Achievements for English Course Achievements

Authors

Keywords:

Self-efficacy, English proficiency, academic achievement

Abstract

In this study, it is aimed to determine whether the self-sufficiency of the 5th grade students related to the acquisitions in the English course differentiates their academic achievements, to examine whether there is a significant relationship between their self- sufficiency and their academic achievements, and to determine whether this relationship varies according to some variables. A relational screening model is used to determine whether there is a relationship between students' English self-sufficiency and their academic achievement. There is a significant relationship between English self-sufficiency levels and academic achievement in English in terms of students' gender and parental education levels. The common influence of gender and English self-sufficiency levels on students' academic achievement in English is significant. There is a significant difference in the sub-dimensions of "understanding language, using language and feeling sufficient" of the scale developed to determine the English self- sufficiency according to the education level of the students.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Gürbüz Ocak

Full Professor
Faculty of Education
Afyon Kocatepe University
Afyonkarahisar
Turkey

Özge Tiraki

Teacher
Ministry of National Education
Karabük
Turkey

References

Adıgüzel, Ömer. Eğitimde Yaratıcı Drama, Pegem Atıf İndeksi, 2017, s.1-438.

Azar, Ali. ‘’Ortaöğretim Fen Bilimleri Ve Matematik Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterlilik İnançları’’. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6 (12) (2012): 235-252, Retrieved August, 01, 2018 from APACHE.

Becirovic, Senad. ‘’ The Relationship Between Gender, Motivation And Achievement İn Learning English As A Foreign Language’’. European Journal of Contemporary Education, 6(2) (2017): 210-220, Retrieved May 03, 2018 from ERIC.

Bonyadi, Alireza, Farahnaz Rimani Nikou & Sima Shahbaz. ‘’The Relationship Between EFL Learners’ SelfEfficacy Beliefs And Their Language Learning Strategy Use’’. English language teaching, 5(8) (2012): 113, Retrieved July 3, 2018 from ERIC.

Brown, H.Douglas. Principles of Language Learning and Teaching (4th ed.), The USA: Pearson Education, 2000: 143-260.

Büyüköztürk, Şener. ‘’Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı’’. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32) (2002): 470- 483, Retrieved from September 27,2018 from DERGİPARK.

Büyüköztürk, Şener, Özcan Erkan Akgün, Funda Demirel, Şirin Karadeniz, Ebru Kılıç Çakmak. Bilimsel araştırma yöntemleri. (20.Baskı).Ankara: Pegem Akademi, 2016

Şener, Büyüköztürk. Veri analizi el kitabı (22. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2016

Genç, Gülten, Emine Kuluşaklı & Savaş Aydın. ‘’Exploring EFL Learners’ Perceived Self-Efficacy And Beliefs On English Language Learning’’. Australian Journal of Teacher Education, 41(2) (2016):4, Retrieved February 24, 2019 from ERIC.

Ghoroghi, Soudabeh, Siti Aishah Hassan & Maznah Baba. ‘’ Marital Adjustment And Duration of Marriage Among Postgraduate Iranian Students in Malaysia’’. International Education Studies, 8(2) (2015), Retrieved February 24, 2019 from ERIC.

Green, Peter S. Foreign language teaching: Meeting individual needs: Altman, Howard B. and James, C. Vaughan (eds.), Oxford: Pergamon, 1982, s.291-292.

Heidari, Farrokhlagha, Mehri Izadi & Mansooreh Vahed Ahmadian.’’ The Relationship between Iranian EFL Learners' Self-Efficacy Beliefs and Use of Vocabulary Learning Strategies’’. English language teaching, 5(2) (2012): 174-182, Retrieved August 21, 2017 from ERIC.

Karasar, Niyazi. Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlarilkeler-teknikler (8th ed). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008.

Koç, Canan, Fatma Köybaşı. Prospective Teachers' Conceptions of Teaching and Learning and Their Attitudes towards Multicultural Education. Educational Research and Reviews, 11(22) (2016): 2048-2056, Retrieved January 24, 2019 from ERIC.

Köklü, Nilgün & Şener Büyüköztürk. Sosyal bilimler için istatistiğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2000.

Lightbown, Patsy & Nina Spada. How Languages are Learned(Oxford Handbooks for Language Teachers) (3rd ed.).Oxford University Press, 2006, s.1-35.

Magogwe, Joe Mokuedi & Oliver Rhonda. ‘’The Relationship Between Language Learning Strategies, Proficiency, Age And Self-Efficacy Beliefs: A Study Of Language Learners İn Botswana’’. System, 35(3) (2007), 338-352. Retrieved April 12, 2019 from SCIENCE DIRECT.

Meera, Khan P & M.K. Jumana. ‘’Self-Efficacy And Academic Performance İn English’’. Istraživanja u pedagogiji, 5(2) (2015), 25-30. Retrieved December 18, 2019 from ERIC.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar)İngilizce Dersi(2,3,4,5,6,7, ve 8.Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2013.

Olcer, Sevinç. ‘’Science Content Knowledge of 5-6 Year Old Preschool Children’’. International Journal of Environmental and Science Education, 12(2) (2017), 143-175. Retrieved October 20, 2018 from ERIC.

Oxford, Rebecca L. Style wars” as a source of anxiety in language classrooms. Affect in foreign language and second language learning: A practical guide to creating a low-anxiety classroom atmosphere, 1999, 216-237.

Oxford, Rebecca. L. (2003). Language learning styles and strategies: An overview. Learning Styles& Strategies, Oxford, 2013, 11-247.

Purpura, James Enos. ‘’An Analysis Of The Relationships Between Test Takers' Cognitive And Metacognitive Strategy Use And Second Language Test Performance’’. Language learning, 47(2) (1997), 289-325. Retrieved February 20, 2019 from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0023 -8333.91997009

Taşkın, Engin. (2007). “Türkiye İçin Bir Felaket Senaryosu: Yabancı Dille Öğretim”, Türk Dil Tarih Kültür Birliği, 2007, Retrieved January, 11 2019 from http://www.tdtkb.org/node/215

Yang, Pei-Ling, & Wang Ai-Ling. ‘’Investigation the Relationship among Language Learning Strategies, English Self-Efficacy, and Explicit Strategy Instructions’’. Taiwan Journal of Tesol, 12(1) (2015) , 35-62. Retrieved December 22, 2018 from ERIC.

Yılmaz, Ercan, Ruhi Yiğit & İsmail Kaşarcı. ‘’İlköğretim Öğrencilerinin Özyeterlilik Düzeylerinin Akademik Başarı ve Bazı Değişkinler Açısından İncelenmesi’’,2012, Retrieved from December 14, 2018 from http://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/xmlui/bitstream/ha ndle/11672/205/463-2656-1- PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y -------------------------------------------------------

This work was carried out and completed by Özge TİRAKİ under the consultancy of Gürbüz OCAK. The Examination of Self-Sufficiency and Academic Achievement of Classroom Students 'English Course Achievements' is derived from the master thesis. This work was supported by BAPK (Project No: 17.SOS.BİL.17).

Additional Files

Published

2020-08-01

How to Cite

Ocak, G., & Tiraki, Özge. (2020). Investigation of the Relationship between 5th Grade Students’ Self-Efficacy and Academic Achievements for English Course Achievements. Psycho-Educational Research Reviews, 9(2), 7–21. Retrieved from https://perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/128